Rehabilitació DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani. Romania.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

Aquest sector de carretera té aproximadament 33 km de rehabilitació de la carretera nacional corresponent a la secció DN 66 entre les poblacions Bumbesti Jiu – Petrosani. La carretera nacional DN 66 Filiasi (encreuament amb DN 6) – Targu Jiu – Petrosani – Simeria (encreuament amb DN 7) forma part de la carretera europea E 79.

Obres de superestructura
• Consolidació del sistema viari existent.
• Sistema viari nou.
• Obres de fàbrica (rehabilitació d’obres de drenatge, execució de ponts nous, rehabilitació de ponts existents).
• Pont sobre la vall del Sad al PK 94 + 176.
• Pont sobre el riu Jiu a Meri al PK 105 + 250.
• Rehabilitació del pont sobre el riu Jiu a Lainica: PK 107 + 740; PK 115 + 500; PK 1118 + 225; PK 120 + 150.
• Pont sobre el riu Polatiste al PK 121 + 080.
• Pont sobre el riu Jiu a Aninoasa al PK 121 + 950.
• Pont sobre Scurgere a Aninoasa al PK 124 + 720.
• Pont sobre el riu Jiu de Vest a Aninoasa al PK 125 + 320.

Unitats principals:
Moviment de terrassa:
• Desmunt: 50.000 m³
• Terraplè: 90.000 m³
Protecció de talussos: 70.000 m²
Demolició de ferms: 50.000 m²

Ferms:
• Capes granulars: 60.000 m³
• Mescles bituminoses: 100.000 t
Murs d’escullera: 65.000 m²
Formigó: 10.000 m³
Barreres tipus New Jersey: 23.000 m
Barreres tipus Bionda: 3.000 m