Divisió Data Center

Divisió Data Center | Copisa

Grup Copisa compta amb més de seixanta anys d’activitat creixent en projectes de construcció clau en mà, per al sector energètic, industrial i de les infraestructures.

La nostra missió,
SIMPLIFICAR LA COMPLEXITAT

Realitzem els projectes de principi a fi i amb un únic punt de contacte en el procés de construcció del centre de dades, simplifiquem la complexitat als nostres clients, garantint un lliurament a temps i dins del pressupost que superi les seves expectatives.

La nostra capacitat,
UNA SÒLIDA EXPERIÈNCIA TÈCNICA

Aprofitem les capacitats i coneixements de tots els agents que participen en el projecte des del seu inici, aconseguint optimitzar els resultats, i la màxima eficiència en totes les fases del projecte (disseny, fabricació i construcció) maximitzant el valor que es lliura al client final.

Comptem amb una sòlida base tècnica i un departament especialitzat en coneixements sobre desenvolupament de projectes, aplicant diferents tècniques Lean de gestió de processos en la construcció. La nostra experiència en construccions modulars e edificis tècnics equipats amb les instal·lacions de potència, seguretat i climatització necessàries per a albergar centres de control de dades ens a portat a realitzar projectes per a diferents sectors; centres de processament de dades (CPD), hospitalaris, farmacèutics i químics, centrals nuclears, treballs per al sector miner i per a les xarxes ferroviàries i de carreteres.

  • Equip multidisciplinari: integració de tot el servei de construcció “clau en mà”.
  • Llegeixin *manufacturing: processos que inclouen totes les fases d’execució d’una obra.
  • Fast track: construcció modular en  setmanes.
  • Certificacions: totes les actuacions del Grup *Copisa compleixen amb la normativa legal vigent.

L’èxit més recent ha estat la construcció, per al CatSalut, de l’Espai Hospitalari Polivalent – Hospital Universitari Bellvitge, un edifici de 4.827 m² de superfície construïda, exemple de la implementació de Lean *Construction, en el qual s’han aplicat els processos de Integrated Project Delivery, Last Planner System i BIM, aconseguint executar el projecte en 17 setmanes.

Construcció modular en 17 setmanes del Centre Hospitalari Polivalent de Bellvitge, Barcelona.

Redacció de projecte i construcció d’un edifici hospitalari polivalent (iCovid) en el recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat.

La redacció del projecte i la seva construcció es fan amb el sistema de gestió Lean Construction amb modelatge BIM i amb una orientació IPD (Integrated Project Delivery).

L’edifici consisteix en PB + 4 amb una galeria tècnica en l’última planta, on se situen totes les instal·lacions. L’edifici preveu la possibilitat d’ampliar una planta més en altura. La superficie total construïda es de 4.938,70 m² amb una superfície en planta de 15 × 75 m de planta.

El projecte inclou la implantació, modificació dels accessos, fonamentació profunda de pilots CPI 8 de 12 m de profunditat, estructura prefabricada de formigó armat i plaques alveolars pretensades.

Noves instal·lacions i desviament de les existents, gasos medicinals, mitjana tensió, baixa tensió i climatització. Adequació de l’entorn i de l’accés d’usuaris i professionals, pont de connexió amb l’edifici existent en planta segona.

Centre de processament de dades a Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

L’edifici de nova construcció està destinat a albergar un centre tecnològic i unes oficines pensades per a ser ocupades de manera eventual (edifici de contingència). Aquest centre tecnològic és un conjunt de sales segures aïllades i refrigerades que allotgen sistemes informàtics d’última generació per a processar i emmagatzemar dades, i que dissipen energia en forma de calor.

Precisa d’un sistema de connexions internes i exteriors segures i redundants i, ha de tenir garantit el subministrament energètic i el sistema de refrigeració per diverses vies alternatives.

El projecte s’estructura en dos volums en forma de “L”, el cos principal conté el centre que inclou el programa tecnològic, sales IT, instal·lacions, etc. i el segon cos conté la plaça d’accés a l’edifici, les oficines de contingència i dues plantes d’aparcament.

El projecte es va dividir en dues fases:
La fase 1 correspon a moviment de terres, fonamentació i estructura.
La fase 2 correspon a la resta dels treballs necessaris per a acabar el projecte incloent obra civil i instal·lacions dels edificis i urbanització de la parcel·la.

Superfície construïda: 24.741,57 m².

Construcció de la subestació subterrània denominada Facultats, Barcelona. 

Es tracta d’una obra enterrada de gran envergadura.

Principals instal·lacions:

Electricitat: l’edifici disposarà d’un sistema de subministrament corresponent a xarxa. Realitzat a través d’una escomesa trifàsica 400/230 V des d’un centre de transformació de la companyia.

Xarxa de terra: el seu objectiu és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte).

Climatització i ventilació: atès que es tracta d’un edifici completament enterrat, es planteja la ventilació forçada en totes les sales, i especialment les sales de transformadors, on la ventilació atén un barem vinculat a l’evacuació de temperatura de la sala, a més del barem de generació d’aire.

Xarxa d’aigua nebulizada: dotació d’una nova instal·lació de conduccions d’aigua contra incendis destinada al proveïment d’aigua nebulizada de les sales de transformació i cabines de mitjana tensió. El dipòsit d’aigua contra incendis estarà sempre ple per mitjà d’una vàlvula de boia/welectroválvula.

Fabricació i muntatge d’una planta modular de CCR

CCR (Regeneració Contínua de Catalitzador). El projecte va consistir en la fabricació i muntatge d’una planta modular de CCR (Regeneració Contínua de Catalitzador), per a ser enviada a Texas, USA, després de la seva finalització. La divisió industrial de Copisa també es va encarregar de subministrar el material a excepció dels equips i els instruments.

  • Disseny, fabricació i muntatge de l’estructura (amb la col·laboració d’una Oficina d’Enginyeria externa)
  • Fabricació i muntatge de l’estructura modular en la planta de COPISA a Tarragona
  • Prefabricació i instal·lació dels sistemes complets
  • Instal·lació dels sistemes d’alimentació i instrumentació
  • Muntatge i proves de tots els equips
  • Desmuntatge, embalatge, transport i remuntatge en el punt de destí i testeig