Copisa avança en les obres del col·lector de Badajoz, Espanya

Copisa es l’encarregada de realitzar les obres que tenen per objecte dur a terme les actuacions per millorar la capacitat del transport i la regulació de les aigües pluvials, incrementant la capacitat dels col·lectors generals. L’actuació suposa un import de 13,9 milions d’euros. Aquesta quantitat inclou totes les obres necessàries de connexió i automatització del sistema i d’integració ambiental, paisatgística i urbana.