Responsabilitat Social

Després de més de 50 anys d’activitat, el nostre Grup es manté fidel a tres trets o qualitats diferencials, claus per entendre l’èxit de tota l’organització: l’eficàcia que caracteritza les nostres operacions, la constant disponibilitat envers els nostres clients i la profunda implicació de tot l’equip humà. Aquesta pauta d’actuació, que, a més, reverteix en benefici de tota la comunitat, també satisfà l’aspiració de llegar un món millor partint d’un model de negoci com el nostre, basat en la creació de valor. Per tot això, el 2010 ja ens vam adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides i, des de 2013, som socis de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. Així mateix, reportem els nostres resultats seguint les indicacions de la Guia G4 de la Global Reporting Initiative, com a aval de transparència a l’hora de comunicar als nostres grups d’interès les dades relatives a la progressió anual del Grup en el triple ordre econòmic, social i mediambiental.

RRHH

El nostre equip humà més versàtil.

Sense ells, sense els seus coneixements i capacitats, sense la seva motivació i dedicació entusiasta en l’acompliment de totes les seves activitats, avui seria impossible entendre els nostres avenços, el nostre lideratge i la nostra posició al món. Ells són l’autèntic motor de la companyia. I la imatge de la nostra organització i els valors que l’animen. Però també aquests valors (amb els quals al seu torn, es pot entendre l’èxit del Grup Copisa a l’encalç de l’excel•lència) impulsen per analogia les polítiques de gestió dels nostres recursos humans, en procurar un equilibri racional que permet conciliar la vida laboral i familiar dels nostres treballadors. En aquest sentit ampli, s’interpreten, estretament vinculats, la gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats, el benestar a la feina, la seguretat i la salut, la formació i en general, totes les iniciatives que serveixen per al ple desenvolupament professional del nostre equip humà. El Grupo Copisa manté oberts tots els canals de diàleg, sempre atent a assolir un entorn social harmònic. No en va, aquesta manera d’actuar reverteix a llarg termini en l’increment de les nostres oportunitats de negoci.

R+D+I, qualitat i medi ambient

R+D+I

La innovació com a component o factor distintiu en l’R+D+i ens insta a trobar múltiples solucions als reptes que plantegen a diari els nostres projectes i obres. És per això que al llarg dels últims anys a Grup Copisa hem anat potenciant internament la col·laboració de totes les parts implicades en l’obtenció de noves idees que fan possible nous projectes. Per això, la nostra organització disposa d’un departament d’aplicacions tècniques que recorre a les més innovadores del mercat, i la labor del qual consisteix en la investigació contínua que faciliti solucions als problemes que acostumen a originar-se tant en el camp industrial com en el de l’edificació i obra civil.
Avui sabem que per atendre millor les necessitats de la nostra línia de negoci, el futur en l’àmbit de l’R+D+i haurà d’abordar la visió artificial i encarar les aplicacions venidores. És per aquesta raó que, ja el 2016, vam ampliar la nostra col·laboració amb diferents universitats i centres d’investigació que s’ocupen principalment d’aquest camp.

Disseny i desenvolupament de sistemes aeris remotament pilotats.

Qualitat i medi ambient

Aquest és un dels pilars que defineixen al nostre Grup. Màximament quan en una comunitat global en què dia a dia creix la conscienciació per preservar el medi ambient les empreses com el Grup Copisa estem cridats en primer lloc a treballar responsablement per assegurar, entre tots, un desenvolupament cada cop més sostenible. Per tot plegat, el nostre propòsit singular consisteix a minimitzar la contaminació en tots els nivells, procurant a un temps avançar en l’eficiència energètica i l’estalvi dels recursos naturals. I tot el personal del Grup Copisa participa d’aquest objectiu adaptant, per exemple, els plans de gestió de les obres als requisits ambientals de cada centre de treball. Totes les nostres actuacions es basen en el coneixement, actualització i estricte compliment de la normativa vigent a cadascun dels països on intervenim. Disposem d’un sistema avançat en línia de gestió i actualització ambiental amb què operem a diari dins d’un marc internacional, estatal, comunitari i municipal.

Política integrada de qualitat, ambiental, R+D+i i energètica.

Evaluació de l’acompliment ambiental de Grup Copisa.

Seguretat i prevenció

Des de fa anys, la nostra política en Prevenció de Riscos Laborals ens situa com una empresa de referència en tots els països on operem. Això es deu sobretot a l’especial rellevància que pel Grup Copisa ha merescut des de sempre aquesta disciplina, amb una prioritat en la gestió corporativa. Integrada en tota l’organització ja afermada en la seva activitat a escala internacional, els nostres resultats avui es mostren òptims, comparables en tots els sentits a la nostra activitat a Espanya.
No en va, ens esforcem a diari en el compliment de normes i procediments que es fonamenten sobre dos puntals bàsics: la formació i el control de les condicions de feina. Així, l’organització preventiva del Grup, basada en l’estricte compliment de la Norma OHSAS 18001, ens situa en una posició immillorable a l’hora d’adaptar aquesta normativa a la realitat de cada país, aportant un valor i complint els objectius principals de control de la salut, de la formació i de les condicions i els equips de treball.

Política del Grup Copisa en Prevenció de Riscos Laborals.