Responsabilitat Social

Socis de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial

El nostre model de negoci es basa en la creació de valor com a resultat de combinar el talent del nostre equip humà i les capacitats de tota la nostra organització, reverteix en benefici de la comunitat en els països on operem i expressa el nostre desig fervent de llegar un món millor.
La nostra adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides el 2010 i a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial el 2013 justifiquen la nostra aspiració de contribuir a modelar societats més justes en un entorn cada cop més sostenible.
La nostra manera de reportar els nostres avanços en matèria de Responsabilitat Social Corporativa es basen en la taula de referència creuada entre els 10 principis del Global Compact per mitjà dels indicadors de la versió G4 del Global Reporting Iniciative (GRI) enfocats, d’una banda, a monitorar la RSC, posant l’èmfasi en els resultats obtinguts en els aspectes més compromesos de la nostra gestió i, de l’altra, a seguir comunicant amb transparència i de forma precisa la informació relativa a la nostra progressió anual en el triple àmbit econòmic, social i mediambiental.
La Política de Compliment resumeix els principis bàsics de Grup Copisa en matèria de compliment normatiu, i reforça la nostra ètica, transparència empresarial i conducta. En aquest sentit, el canal ètic està disponible, no només per a empleats, sinó també, per als nostres socis de negoci.

 

El nostre equip humà més versàtil.

Actualment, la nostra organització engloba un equip humà cohesionat, capaç i de confiança que incorpora, a més, nous usos, cultures i llengües com a conseqüència lògica de la nostra presència cada vegada més extensa en diferents contextos geogràfics. Com a compensació per la seva tasca i professionalitat acreditada, el compromís del Grup Copisa promou el desenvolupament professional i planteja la promoció interna dels treballadors sobre la base del mèrit i el potencial respectiu, i en el marc de la garantia que ofereix la nostra política en relació amb la igualtat d’oportunitats.
Invertir en la formació dels treballadors forma part d’un procés ineludible que permet ajustar les qualitats del treballadors i millorar i actualitzar les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’execució de la seva activitat. Així doncs, la formació enfocada des d’una perspectiva laboral ha de tenir efectes positius per a totes dues parts, l’empresa i el treballador.

R+D+I, qualitat i medi ambient

R+D+I

La innovació com a component o factor distintiu en l’R+D+i ens insta a trobar múltiples solucions als reptes que plantegen a diari els nostres projectes i obres. És per això que al llarg dels últims anys a Grup Copisa hem anat potenciant internament la col·laboració de totes les parts implicades en l’obtenció de noves idees que fan possible nous projectes. Per això, la nostra organització disposa d’un departament d’aplicacions tècniques que recorre a les més innovadores del mercat, i la labor del qual consisteix en la investigació contínua que faciliti solucions als problemes que acostumen a originar-se tant en el camp industrial com en el de l’edificació i obra civil.
Avui sabem que per atendre millor les necessitats de la nostra línia de negoci, el futur en l’àmbit de l’R+D+i haurà d’abordar la visió artificial i encarar les aplicacions venidores. És per aquesta raó que, ja el 2016, vam ampliar la nostra col·laboració amb diferents universitats i centres d’investigació que s’ocupen principalment d’aquest camp.

 

Disseny i desenvolupament de sistemes aeris remotament pilotats.

 

Qualitat i medi ambient

Aquest és un dels pilars que defineixen al nostre Grup. Màximament quan en una comunitat global en què dia a dia creix la conscienciació per preservar el medi ambient les empreses com el Grup Copisa estem cridats en primer lloc a treballar responsablement per assegurar, entre tots, un desenvolupament cada cop més sostenible. Per tot plegat, el nostre propòsit singular consisteix a minimitzar la contaminació en tots els nivells, procurant a un temps avançar en l’eficiència energètica i l’estalvi dels recursos naturals. I tot el personal del Grup Copisa participa d’aquest objectiu adaptant, per exemple, els plans de gestió de les obres als requisits ambientals de cada centre de treball. Totes les nostres actuacions es basen en el coneixement, actualització i estricte compliment de la normativa vigent a cadascun dels països on intervenim. Disposem d’un sistema avançat en línia de gestió i actualització ambiental amb què operem a diari dins d’un marc internacional, estatal, comunitari i municipal.

 

Política integrada de qualitat, ambiental, R+D+i i energètica.

Evaluació de l’acompliment ambiental de Grup Copisa.

 

 

Seguretat i prevenció

Des de fa anys, la nostra política en Prevenció de Riscos Laborals ens situa com una empresa de referència en tots els països on operem. Això es deu sobretot a l’especial rellevància que pel Grup Copisa ha merescut des de sempre aquesta disciplina, amb una prioritat en la gestió corporativa. Integrada en tota l’organització ja afermada en la seva activitat a escala internacional, els nostres resultats avui es mostren òptims, comparables en tots els sentits a la nostra activitat a Espanya.
No en va, ens esforcem a diari en el compliment de normes i procediments que es fonamenten sobre dos puntals bàsics: la formació i el control de les condicions de feina. Així, l’organització preventiva del Grup, basada en l’estricte compliment de la Norma OHSAS 18001, ens situa en una posició immillorable a l’hora d’adaptar aquesta normativa a la realitat de cada país, aportant un valor i complint els objectius principals de control de la salut, de la formació i de les condicions i els equips de treball.

 

Política del Grup Copisa en Prevenció de Riscos Laborals.