Construcció de la planta de tractament i sistema d’aigua potable a La Joya. Perú.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Hidràuliques

La nova planta de tractament i sistema d’aigua potable i desguàs a la localitat de La Joya, Arequipa (Perú), té la finalitat d’ampliar la cobertura i millorar la qualitat de l’aigua potable que consumeixen les poblacions del districte de La Joya Nueva, inclòs el sector El Cruce – El Triunfo, i contribuir a crear condicions de salubritat mitjançant un servei d’aigua potable i clavegueram eficient, així com disminuir la incidència de malalties gastrointestinals, dermatològiques i parasitàries i garantir el benestar d’una població de 24.192 habitants.
Les principals fonts del recurs hídric de La Joya són el riu Chili, les filtracions d’Huaranguillo, Congata, Tiabaya, la irrigació El Cural i les aigües residuals de la ciutat d’Arequipa, que actualment discorren pel riu Chili sense cap tipus de tractament.
El projecte comprèn l’abastament de La Joya Nueva; a causa de la ubicació geogràfica de cada un dels centres de població, que es troben molt allunyats entre si, s’ha dividit en cinc sectors, segons la ubicació, i s’ha proposat un dipòsit a cada sector amb un volum que estarà d’acord amb la població existent.
Es planteja instal·lar una planta de tractament d’aigua potable de filtració ràpida completa amb pretractament per a un QMD = 121 l/s i la construcció d’un dipòsit de regulació recolzat semisoterrat (V = 620 m3).
La planta de tractament d’aigua potable comprèn principalment els processos següents: càmera de reixes, desarenador, estació de precloració, floculadors hidràulics de pantalles verticals i sala de bufadors per al rentatge dels filtres amb aire.
Es projecta la instal·lació d’una línia de conducció que inicia el seu recorregut al dipòsit semisoterrat ubicat a la planta de tractament d’aigua potable i arriba davant el dipòsit existent (V = 450 m3) del sector El Cruce – El Triunfo. Aquesta línia segueix el recorregut de la línia fèrria.