Construcció de la subestació subterrània denominada Facultats, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Plantes industrials, Projectes Industrials

La subestació elèctrica Facultats està situada a la zona Universitària de Barcelona. Es tracta d’una obra soterrada de gran envergadura. De superfície rectangular de 64,60×30,60 m² (1.976,76m²) útils té quatre nivells: la solera de quota absoluta 40,82, sala GIS 44,80, sala de control 49,95 i coberta lleugerament variable de 56,00.

 

Instal·lacions principals:

 

Sanejament: estació de bombament per a aigües fecals i pluvials procedents de desguassos (neteja, manteniment, contra incendis, etc.) situada en el darrer subterrani, en l’arqueta general d’aigües negres.

 

Electricitat: l’edifici disposarà d’un sistema de subministrament corresponent a xarxa. Realitzat a través d’una connexió trifàsica 400/230 V des d’un centre de transformació de companyia.

 

Xarxa de Terra: el seu objectiu és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte).

 

Climatització i Ventilació: atès que es tracta d’un edifici completament soterrat, es planteja la ventilació forçada en totes les sales, i en especial a les sales de transformadors, on la ventilació atén un barem vinculat a l’evacuació de temperatura de la sala, a més del barem de generació d’aire.

 

Xarxa d’Aigua Nebulitzada: dotació d’una instal·lació nova de conduccions d’aigua contra incendis destinada a l’abastament d’aigua nebulitzada de les sales de transformació i cabines de Mitja Tensió. El dipòsit d’aigua contra incendis estarà sempre ple per mitjà d’una vàlvula de boia/electrovàlvula.