Construcció i explotació de la instal·lació dessaladora d’aigua marina de Andratx, Mallorca. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Hidràuliques

Estació dessaladora d’aigua de mar pel sistema d’osmosi inversa.

Actuacions més importants:

• Bombament d’aigua de mar amb quatre pous de DN 600 mm de 150 m de profunditat.
• 000 m de canonades de polièster de DN 800 mm.
• Bombament intermedi d’aigua de mar a partir d’un dipòsit de 400 m³.
• Tres filtres de sorra.
• Dos bastidors d’osmosi inversa de 7.000 m³/dia.
• Dipòsit d’aigua tractada de 3.250 m³ de capacitat.
• Bombament d’aigua tractada amb canonada de fosa de DN 600 mm.
• Canonada de salmorra de PRFV DN 600 mm.
• Edifici d’oficines.

Principals unitats d’obra realitzades:

• Pous de captació d’aigua de mar.
• Canonades de captació d’aigua de mar, salmorra i d’aigua producte.
• Turbobombes.
• Edifici d’oficines i nau de procés.