Construcció i explotació d’un sistema de producció d’energia centralitzat (fred i calor, biomassa i solar). Edifici Central d’Energies a la Zona Franca, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Mineria i energia, Projectes Industrials

Es un edifici que ocupa una extensió en planta aproximada de 5.000 m2, dels quals al voltant del 50% estan ocupats per les diferents edificacions i la resta l’ocupa una gran solera on es col•loquen les diferents màquines e instal•lacions, les quals també tenen unes repercussions estructurals importants. L’obra es divideix en varies zones diferenciades per requisits i necessitats, tant tècniques com estructurals y arquitectòniques.