Disseny i construcció de la Ruta Nacional N. 3, secció: Iintersecció Pozuelo – Intersecció Jardines del Recuerdo, incloent el pont sobre el riu Virilla. Costa Rica.

Category
Activitats, Construcció, Vies i Ferroviàries

Ampliació i rehabilitació de la Ruta Nacional n. 3, secció: intersecció Pozuelo-Jardines del Recuerdo.
Es tracta de reconvertir la via existent en una plataforma de 4 carrils, dos per a cada sentit, amb els corresponents espigons i altres elements auxiliars, que permeti incrementar la capacitat d’aquest tram de la Ruta Nacional n. 3. Així mateix, es procedirà a la rehabilitació i adequació del ferm existent a la totalitat de la secció. L’ampliació de l’ample de secció comporta l’adaptació de les obres d’evacuació d’aigües.

Nou pont sobre el riu Virilla, Ruta Nacional n. 3.
La duplicació de la calçada implica necessàriament la demolició de l’existent i la construcció d’un nou pont per superar el riu Virilla. La secció proposta és la que segueix: Es tracta d’un pont de 3 trams de 27,60-49,92 i 27,60 m de longitud i 19,92 m d’ample. El tauler serà mixt, d’acer i formigó, amb dues jàsseres longitudinals contínues d’ànima plena i 2,50 m de cant, la corresponent travada i llosa superior col·laborant de formigó armat de 0,25 m de cant.