Edifici d’oficines SUNAT, 20 plantes, Lima. Perú.

Category
Activitats, Construcció, Edificació

Edifici d’oficines de 20 plantes sobre rasant i 9 plantes sota rasant. Les plantes destinades a oficines tenen una superfície d’entre 700 i 800 m² i les plantes destinades a estacionament tenen una superfície aproximada d’entre 900 i 1.000 m².

L’edifici està situat en un solar rectangular de 50 m de longitud i 22 m d’amplada, entre tres edificis. A l’esquerra limita amb un edifici d’oficines de 10 plantes sobre rasant i una planta de soterrani, a la dreta limita amb un edifici d’habitatges de 8 plantes i un soterrani, i a la part posterior limita amb l’estacionament d’una planta.

L’estructura és de formigó armat, amb columnes apantallades distribuïdes uniformement i murs de formigó armat a les façanes longitudinals. Les façanes principal i posterior (22 m) estan formades per tancament de vidre i gelosies de formigó disposades entre plantes.
Interiorment es genera un volum vertical buit, i s’efectuen les necessàries perforacions en façana i cel per aconseguir una atmosfera lleugera i diàfana.