Fabricació i muntatge d’una planta modular de CCR

 • Construcción modular
 • Construcción modular
 • Construcción modular
 • Construcción modular
 • Construcción modular
 • Construcción modular
Category
Plantes industrials

(Continuous Catalyst Regeneration)
El Projecte va consistir en la fabricació i muntatge d’una planta modular de CCR (Regeneració Contínua de Catalitzador), per a ser enviada a Texas, USA, després de la seva finalització. CPI també es va encarregar de subministrar el material a excepció dels equips i els instruments.

 • Fabricació i muntatge de l’estructura
 • Prefabricació i instal·lació de la canonada
 • Muntatge dels equips
 • Instal·lació d’electricitat i instrumentació
 • Aïllament
 • Pintura