Fabricació i muntatge d’una planta modular de Merox

  • Construcción modular
  • Construcción modular
Category
Plantes industrials

MEROX
El Projecte va consistir en la fabricació i muntatge d’una planta modular de Merox (Oxidación de Mercaptanos), per a ser enviada a Mèxic, després de la seva finalització. CPI també es va encarregar de subministrar el material a excepció dels equips i els instruments.

  • Fabricació i muntatge de l’estructura
  • Prefabricació i instal·lació de la canonada
  • Muntatge dels equips
  • Instal·lació d’electricitat i instrumentació
  • Aïllament
  • Pintura