Habitatges a Les Guardioles, Molins de Rei, Barcelona.

  • viviendas en molins de rey
  • viviendas en molins de rey
  • viviendas en molins de rey
  • viviendas en molins de rey
  • viviendas en molins de rey
  • viviendas en molins de rey
Category
Edificació

El projecte consisteix en la construcció d’un conjunt d’habitatges protegits que se situen a l’avinguda de la Mancomunitat. Els nous blocs d’habitatge estaran ubicats al sector Les Guardioles, al municipi de Molins de Rei.
Els edificis es despleguen en 5 plantes sobre rasant més 2 plantes de soterrani, on s’ubicaran els aparcaments i els trasters. Cada bloc d’edificis disposa de 2 accessos. L’accés als vestíbuls de la planta baixa té lloc des de l’interior de l’espai que formen tots 2 blocs. Cada bloc disposa de 2 escales. L’accés a l’aparcament se situa prop de l’avinguda de la Mancomunitat i s’accedeix a les plantes soterrades mitjançant una rampa. Aquests blocs són, sobre rasant, residencials en totes les plantes; a la planta baixa es protegiran les obertures per garantir la seguretat necessària. Les zones de què es componen els edificis són les següents:

Planta baixa
Es troba directament relacionada amb l’espai públic a través de la urbanització que rodeja els blocs d’edificis. En aquesta planta hi ha els vestíbuls d’accés i un total de 10 habitatges. Cada edifici disposa de 2 vestíbuls i cada replà dona accés a 2 habitatges, que són de 2 i 3 dormitoris.

Plantes 1 i 2
El bloc més curt conté 4 habitatges per planta, tots de 3 dormitoris. Cada replà dona accés a 2 habitatges.
El bloc llarg conté 8 habitatges per planta i cada replà dona accés a 4 habitatges; en aquest bloc hi ha habitatges de 2 i 3 dormitoris.

Plantes 3 i 4
Igual que en les plantes anteriors, aquestes plantes contenen habitatges i, en aquest cas, l’edifici més curt en conté 3 per planta. D’altra banda, l’altre bloc d’habitatges continua de la mateixa manera que les plantes 1 i 2.