Reforma d’edifici d’oficines al carrer Pintor Sorolla de Valencia

  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
  • Edificio de oficinas en Valencia
Category
Rehabilitació

L’obra consisteix en la reforma integral, tant interior com exterior, d’un edifici d’ús administratiu i d’oficines de 12 plantes parcialment en ús i que és la seu actual de Llevant del BBVA, adquirit per FIATC i ubicat al carrer Pintor Sorolla, 1, de València. La intervenció engloba la totalitat de la façana, les zones comunes (accessos, comunicacions i banys) de tot l’edifici, la intervenció completa de la planta 3 a la planta 10, i la reforma i ampliació de l’àtic a la planta 11.
Atès que l’edifici està actualment en ús i s’hi ha de mantenir així durant l’execució de l’obra, es defineixen les fases d’execució següents:
Fase 1
Planta 3 – planta 6. Execució completa de 4 plantes perquè, un cop acabades, donin cabuda als treballadors que actualment ocupen la resta de plantes de l’edifici.
Fase 2
Zones comunes amb accés pel carrer Pintor Sorolla. Execució d’accés, vestíbul, comunicacions verticals i banys.
Fase 3
Planta 7 – planta 11. Execució de 5 plantes amb reforma d’oficines i ampliació d’estructura a l’àtic. La intervenció no inclou divisòries interiors; es deixarà preparat en un únic gran espai per planta per a l’ocupació del futur inquilí.
Fase 4
Zones comunes, amb accés pel carrer Poeta Querol. Execució d’accés, vestíbul, comunicacions verticals i banys. No es podrà iniciar fins que s’hagi acabat la fase 2.
Fase 5
Façana. Reforma completa de façana, sistema constructiu, materials, tancaments i acabats.
La superfície total d’intervenció són aproximadament 7.500 m².