Instal·lació d’una estructura per a tractament de mineral d’or, Tasiast. Mauritània.

Category
Activitats, Mineria i energia, Projectes Industrials

El projecte desenvolupat a Mauritània, concretament a la zona de Tasiast, s’emmarca en el «Tasiast Optimization Project», que és un projecte d’optimització i ampliació que està duent a terme l’empresa minera canadenca a través de la seva filial mauritana, Tasiast Mauritanie Limited, SA.

 

Actuacions principals:
Construcció de noves instal·lacions per al tractament primari del material extret del jaciment. Bàsicament, un molí primari, amb garbells i cintes transportadores per portar el material a una zona d’emmagatzematge, on s’instal·laran els equips que permetran traslladar els materials a posteriori a un molí de boles («SAG mill»), en el qual es realitzaran les instal·lacions auxiliars del molí.
L’abast dels treballs comprèn el muntatge de l’estructura metàl·lica i dels equips associats, així com la instal·lació elèctrica i d’il·luminació dels diferents equips.
Aquest projecte contribueix de manera notable a potenciar el mercat de treball local (Mauritània) pel que fa als recursos necessaris per a l’execució dels treballs.