Manteniment i conservació del mòdul per a joves a la presó Quatre Camins, La Roca del Vallès, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Infraestructures, Manteniments

Conservació de serveis especialitzats:

 

La gestió en el manteniment de la presó de Quatre Camins contempla el manteniment preventiu, correctiu (inclús tot el relacionat amb la seguretat) i el substitutiu. Totes les actuacions que es realitzen s’ajusten al reglament i als protocols de règim interior del client.

 

Per al manteniment preventiu es realitzen més fitxes periòdicament on s’ubiquen les característiques de cada família, amb els seus protocols preventius i els paràmetres tècnics de lectura en cas necessari:

 

Manteniment Preventiu: Combinació de totes les accions tècniques, administratives i de gestió, durant el cicle de vida d’un element, destinades a conservar-lo o a tornar-lo a un estat en el qual pugui desenvolupar la funció requerida, i executades a intervals predeterminats o d’acord amb uns criteris prescrits, amb la finalitat de reduir la probabilitat d’error o la degradació de funcionament d’un element. Aquest es subdivideix en Manteniment Preventiu programat i Predictiu.

 

Manteniment Correctiu: Combinació de totes les accions tècniques, administratives i de gestió executades després del reconeixement d’una avaria, i destinat a portar un element a un estat en el qual pugui desenvolupar una funció requerida.

 

Manteniment Substitutiu: Combinació de totes les accions tècniques, administratives i de gestió tendents a restablir la condició inicial d’un element així com la seva funcionalitat. Es subdivideix en Substitutiu per fi de vida, per Remplaçament o Modificatiu.