Obres mecàniques necessaries per realitzar el desmantellament de la Central Térmica de Badalona 1 i 2 i la Central Térmica de Sant Adrià del Besòs 1, 2 i 3, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Plantes industrials, Projectes Industrials

L’abast de l’obra marítima s’ha definit des del col·lector de Llevant fins als capçals de captació d’aigua de mar.
Mesuraments principals:

 

Sant Adrià 3 420 m 210 m 35 units 70 units
Sant Adrià 1-2 768 m 192 m 32 units 128 units
Badalona I 432 m 144 m 36 units 72 units
Badalona II 720 m 144 m 18 units 108 units

 

Demolició edificis bombes Badalona 1 i Sant Adrià 1 i 2.
Els treballs principals a realitzar en cadascun dels molls de pilons són:

• Desmantellament de canonades.

• Desmantellament de bancades.

• Desmantellament de lloses.

• Desmantellament de bigues longitudinals (Badalona I i II).

• Desmantellament de capçals de compressió.

• Extracció de pilons.

• Neteja final d’obra.

• Demolició i abocament a cambres de tot el material.