Presa de regulació del riu Jiloca, Terol. Espanya.

Category
Activitats, Hidràuliques

Està formada per les actuacions següents:
• Presa.
• Sobreeixidor.
• Desguàs de fons i preses.
• Estació de bombament i transvasament.
• Reposició de la carretera d’accés a Lechago.
• Vials interns.
• Edifici d’administració.
• Mesures correctores d’impacte ambiental.
• Protecció contra l’erosió.
• Redacció del pla d’emergència.

Presa sobre el riu Pancrudo, a uns 1.300 m aigües amunt de la desembocadura d’aquest riu al riu Jiloca, al terme municipal de Calamocha (Terol), que donarà lloc a un embassament de 18,16 hm³ de capacitat a la cota 891 de màxim nivell normal.
La presa és de materials solts amb nucli d’argila, planta recta, amb una longitud total en coronació de 330 m, alçada màxima sobre fonaments de 39 m, alçada màxima sobre llera de 34 m, cota de coronació 895 i ample de coronació de 8 m.