Rehabilitació del Renaissance Barcelona Hotel. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

Descripció general de l’edifici actual:

L’edifici objecte del projecte és l’actual Hotel AC Diplomatic, que va ser construït en dues fases: la primera a finals dels anys 60 i la segona a principis dels 70, segons projectes del Sr. Luis Tusquets Terrats i el Sr. Manuel Subiñó Ripoll, respectivament. L’edifici es desenvolupa en un total de 5 plantes soterrani, planta baixa + entresolat, 10 plantes pis i una planta de cassetons per a instal·lacions. Aquest volum és el resultat de diferents llicències d’obres de construcció, ampliacions i reformes des de l’any 1965 fins a l’actualitat, segons el següent històric de llicències realitzat amb informació facilitada per la propietat i de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. L’obra alberga dos projectes ben diferenciats. Un a nivell arquitectònic per part del gabinet d’arquitectes espanyols CC245 i un altre a nivell d’interiorisme i decoració per part del gabinet d’arquitectes londinenc GIAD.

Descripció de la solució adoptada:

La proposta parteix de la voluntat de BCN Diplomatic SL de voler actualitzar l’actual hotel als estàndards de la marca Renaissance, mantenint pràcticament intacte el volum de l’edifici existent, sense afectar-ne l’estructura, renovant i millorant quant als acabats interiors (paviments, revestiments i decoració) i les instal·lacions, principalment de protecció contra incendis i ventilació. Pel que fa a acabats de decoració i mobiliari, es prenen totes les marques i referències d’acabats internacionals Marriott i es busquen alternatives originals i innovadores amb marques i empreses del nostre país. D’aplicació tant a revestiments verticals, sostres i paviments, com a mobiliari, sofàs, pells i tota classe d’acabats originals i nous.