Reposició front d’atracada N. 1, port d’Iquique. Xile.

Category
Activitats, Construcció, Portuàries i aeroportuàries

A causa dels terratrèmols que van afectar la regió de Tarapacá a l’abril de 2014 i com a conseqüència d’aquests, el front d’atracada n. 1 del Port d’Iquique va patir danys considerables que van deixar inutilitzats els llocs 1 i 2 del mateix.

El projecte de reparació correspon a la rehabilitació de les obres del front d’atracada 1, que el componen els llocs 1 i 2, i la reparació de les obres de recer del mateix sector, a més de la recuperació de paviments de l’esplanada, xarxa elèctrica i il·luminació i serveis d’aigua potable, clavegueram i xarxa d’incendi.

Després d’un elaborat estudi d’enginyeria per analitzar l’òptima solució a prendre, es va decidir reparar l’obra d’atracada i l’obra de recer mitjançant l’execució de 1.284 micropilons de canonada buida llisa d’acer N80 de 139,7 mm de diàmetre exterior i 17 mm d’espessor de 32 m/ut. Per un mesurament total de micropilotatge de 41.088 m.