Recreixement de la presa de l’Embassament de Santolea sobre el riu Guadalope, Terol. Espanya.

  • Ubicació:  Terol. Espanya

El projecte de referència consisteix en l’execució de dues preses: el recreixement de la presa de Santolea i de la Presa del Pont. La presa del pont s’executa primer, amb l’emplenament de l’embassament generat, per després fer el recreixement de Santolea tot mantenint l’explotació del sistema.

Les obres executades en la presa del pont han consistit en l’execució d’una presa de gravetat de formigó compactat de planta mixta, amb sobreeixidor de llavi fix sobre cos de presa i desguàs de fons, sobre la glera del riu Guadalope i situada aproximadament a 10 km de la població de Castellote –a la cua de l’embassament existent, prèviament denominat Santolea–, que permetrà mantenir un embassament de nivell constant destinat a la protecció mediambiental de l’entorn i a usos recreatius.

Volums i conceptes més significatius de la presa del pont:

23.000 m³ formigó vibrat H-175 en vas esmorteïdor.
51.711,00 m³ formigó compactat H-175 en el cos de la presa (formigonada contínua amb vacuum chutte).

• Galeria perimetral amb accés a desguàs de fons.
• Estreps de presa executats amb formigó vibrat en contenir el tram final de la galeria perimetral.
• Desguassos de fons format per 2 conductes rectangulars d’1,20 x 1,50 m2, controlat per doble comporta Bureau.
• Sobreeixidor de llavi fix, de 36 m, repartit en 2 obertures amb 405,45 m³/s per a avinguda projecte i 563,78 m³/s per a l’extrema.