Archive

BOP Instal·lació d’equips, prefabricació i muntatge de canonades. Abast de treballs. Recepció, custòdia, emmagatzematge i lliurament d’equips i materials propietat de ENEL, inclòs material en brut i equips necessaris per a la nova instal·lació. Muntatge Mecànic, que inclou manipulació, prefabricació, muntatge, proves, comissionat i Posada en...

El projecte va consistir en el muntatge mecànic de la nova planta d’hydrocracker a la refineria de Cartagena. Repsol va subministrar els equips i la canonada i CPI Copisa Industrial va subministrar els materials auxiliars.   Abast dels treballs: Custòdia, emmagatzematge i instal·lació d’equips. Subministrament de suports. Fabricació de...

Els treballs consisteixen en la prefabricació de canonada, muntatge mecànic d’equips del BOP (Balance of Plant), muntatge de canonada en BOP i Illa de Potència, aïllament tèrmic i pintura. L’abast dels treballs implica el muntatge de 392 tones d’equips, la prefabricació de 631 tones de...

Els treballs consisteixen en la prefabricació de canonada, muntatge mecànic d’equips del BOP (Balance of Plant), muntatge de canonada en BOP i Illa de Potència, aïllament tèrmic i pintura. L’abast dels treballs implica el muntatge de 392 tones d’equips, la prefabricació de 631 tones de...