Archive

L’objecte del projecte és la construcció d’un moll de 100 m de longitud, el taller de reparació d’embarcacions i les seves instal·lacions auxiliars. El moll es construeix amb palplanxa de tipus AZ28-700 de 18 m de longitud i estarà atirantat a un mur d’ancoratge de formigó...

A causa dels terratrèmols que van afectar la regió de Tarapacá a l’abril de 2014 i com a conseqüència d’aquests, el front d’atracada n. 1 del Port d’Iquique va patir danys considerables que van deixar inutilitzats els llocs 1 i 2 del mateix. El projecte de...

Principals actuacions: • Ampliació del Moll Central. • Instal·lació de noves palanques, passarel·les i rampes. • Remodelació de l’actual Moll de Ponent. • Remodelació del Moll de Ribera. • Desmantellament de la benzinera existent al Moll de Ribera i instal·lació d’una nova de major capacitat al Moll Central. • Execució de la passarel·la de vianants annexa al Moll de Ponent, finalitzada en un mirador. • Noves instal·lacions de serveis i urbanització. • Nous vials d’accés i remodelació urbanística...