Archive

Construcció a Romania del parc eòlic de Mihai Viteazu, de 80 megawatts (MW) de potència situat al districte de Constanza, a la regió de Dobrogea, al sud-est del país. El parc de Mihai Viteazu tindrà 40 aerogeneradors de 2 MW de potència cadascun. Aquesta instal·lació...

El Grup Copisa, a través de CPI Integrated Services, ha desenvolupat el projecte IRIS (Industrial Recognition Inspection). Aquest projecte, creat pel departament d’R+D, consisteix en un RPA (dron) dotat d’un maquinari i un programari amb capacitats per al reconeixement i la inspecció de tot tipus de...

Serveis de manteniment preventiu, correctiu i conductiu de les instal·lacions i infraestructures: • Tancaments primaris: cobertes i façana. • Tancaments secundaris: portes, finestres, balcons, cristalleria. • Divisions i elements interiors primaris: parets, envans. • Divisions i elements interiors secundaris: serralleria, portes. • Acabats exteriors: aplacats, enrajolats i folrats; revocats; estucats...

• Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització. • Serveis de seguretat, custodia i protecció. • Conservació i manteniment de bens immobles. • Manteniment i reparació dels equips e instal·lacions elèctriques i electròniques. • Manteniment i reparació dels equips e instal·lacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas. • Manteniment i reparació dels...

Construcció en modalitat Claus en mà de la nova planta de biodièsel (200.000 t/any) a Zierbana, a excepció de la línia de procés. • Ingenieria bàsica de detall. • Compres d’equips i materials. • Edificis, àrea d’emmagatzematge de tancs (oil ,biodièsel, metà), àrea de càrrega de camions, tuberies...

L’obra abasta la restauració integral de l’Edifici Paranimf de la Universitat de Saragossa. Exteriorment es netegen les façanes de maó, es canvien les fusteries metàl·liques, es restaura la tanca perimetral de pedra i forja i es canvien els paviments. Alhora es construeix una sala d’instal·lacions nova sota...